Úzkost a fobie – svépomocná kniha

v originále The anxiety & Phobia Workbook od Američana Edmunda J. Bourneho mi zcela zásadním způsobem pomohla při zvládaní úzkostí v mém životě. Ve srovnání se vším mým předchozím úsilím (farmaka, terapie) byl přínos knihy při zvládání obtíží tak rychlý, efektivní a zjevný, že jsem se rozhodl zviditelnit tuto knihu na internetu pro všechny, kterým úzkostné poruchy – panická úzkost (ataka), generalizovaná úzkostná porucha nebo některý druh fobie komplikuje život. Na základě vlastních zkušenosti doporučuji. V okamžiku vzniku tohoto webu je kniha k dispozici, bohužel, pouze v angličtině.

Úzkost a fobie - jedna verze obálky 4. vydáni

Úzkost a fobie - jedna verze obálky 4. vydání


Úzkostné poruchy – panická úzkost (ataka), generalizovaná úzkostná porucha a já

Před několika lety jsem se uprostřed noci probudil naplněný úzkostí, hrůzou, celý roztřesený. Během chvilky jsem byl pokrytý studeným potem. Obrovská a náhlá úzkost bez zjevné příčiny – panická ataka. Nějak jsem dožil rána. Několik týdnu po atace jsem bojoval, s ne tak intenzivní, ale všudypřítomnou úzkostí. Generalizovaná úzkostná porucha, jak jsem později zjistil. Poruchy spánku a omezená možnost fungování v běžném životě. Časem vše odeznělo. Zhruba po roce se vše opakovalo. Potom zase a znovu s tím, že intervaly se zkracovaly na zhruba dvou až tříměsíční. Úzkost mi začala komplikovat můj soukromý a pracovní život na hranici únosnosti. Docházel jsem na terapii, bral prášky, ale úzkost, ať již jako noční panická ataka nebo jako generalizovaná úzkostná porucha během dne, ovládaly můj život. Začal jsem propadat beznaději. Ztrácel jsem kontrolu nad svým životem.

Hledal jsem jinou cestu, až jsem narazil na „Úzkost a fobie – svépomocná kniha“ (The anxiety & Phobia Workbook) od Edmunda J. Bourneho. Po čtyřech měsících práce s knihou jsem dosáhl takových zlepšení, že jsem se rozhodl své zkušenosti presentovat na internetu. Noční panická úzkost (ataka) sice úplně nezmizela, ale velmi oslabila svoji moc nade mnou. Ztratil jsem z ní strach. Průběžná a trvalá denní úzkost – generalizovaná úzkostná porucha byl tvrdší oříšek, ale krok za krokem jsem začal chápat příčiny a zvládal i toto. Za několik měsíců jsem dosáhl zlepšení, kterých se mi nepodařilo dosáhnout pomoci terapie a farmak během několika předchozích let.


Fobie

Předpokládám, že tato kniha je stejně užitečná a přínosná i pro všechny, kdo trpí nějakým druhem fobie. Přínos svépomocné knihy „Úzkost a fobie“ v této oblasti pouze odhaduji – na základě dobrých zkušeností uvedených výše. Já jsem kapitoly pojednávající o fobiích přeskočil, protože mi žádná fobie nikdy nezkřížila cestu.